Giften

Uw steun is hartelijk welkom! U kunt uw gift overmaken op twee manieren: 

1: Rechtstreeks vanaf uw eigen bank

Maak uw gift rechtstreeks over op:

NL47 RABO 01226.21.468 t.n.v. Stichting ESM te Barneveld

Graag vermelden waarvoor uw gift bestemt is:

    • – Algemeen
    • – Bouw
    • – Sponsorprogramma en/of o.v.v. sponsornummer
2: Online doneren via GeefGratis*

betalingOnline overmaken in samenwerking met Stichting GeefGratis.

*Let op! Van uw gift wordt 8% ingehouden door Stichting GeefGratis. Wij adviseren om giften boven de €25 rechtstreeks over te maken op bovengenoemd rekeningnummer.

ANBI – Goedgekeurd goed doel!

Stichting ESM is aangemerkt door de belastingdienst als ANBI (=Algemeen Nut Beoogde Instelling). Hierdoor zijn giften aan Stichting ESM fiscaal aftrekbaar.

Voor meer informatie over ANBI verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst.

BESTEDINGSPERCENTAGE > 90%

Stichting ESM streeft ernaar om de overheadkosten van de stichting zo laag mogelijk te houden. Zo heeft stichting ESM geen kantoorgebouw en ontvangen de bestuursleden geen loon of onkostenvergoeding voor hun inzet.

Doelstelling van Stichting ESM is om het netto bestede percentage van alle inkomsten zo hoog mogelijk te houden. Zo was het bestedingspecentage t.o.v. de uitgaven de afgelopen jaren 2012-2017: 96,5%.

Bedankt voor uw/jouw bijdrage aan de Ebenezer School in Malawi.