Achtergrond

Het dorp Nkhoma ligt in één van de armste landen ter wereld, Malawi, en wordt ook wel een missiepost genoemd. Nkhoma is gesticht door de Nederduitse Gereformeerde Kerk in 1896. In het dorp is ook het ziekenhuis ‘Nkhoma Hospital’ gevestigd dat in 1915 is opgericht. Daarnaast is er een kerk van de CCAP (Church of Central-Africa Presbyterian), een basis- en middelbare regeringsschool, en een aantal kleine winkels.

Omdat de kinderen van het ziekenhuispersoneel geen goed onderwijs konden volgen in Nkhoma, is het idee ontstaan om een privéschool te starten. Betrokken ouders vormden een schoolbestuur en in overeenstemming met Nkhoma Synod opende Ebenezer Institute of Learning haar deuren in april 2008.

Malawi heeft onvoldoende regeringsscholen en de kwaliteit van het onderwijs is slecht. Dit komt mede door het hoge aantal leerlingen per klas (150-200), gebrek aan schoolmaterialen en goede onderwijzers.

Visie

De Ebenezer School streeft ernaar een onderwijsinstelling te worden die de talentontwikkeling bij kinderen vanaf een jonge leeftijd aanmoedigt, om zodoende een goede basis te leggen voor hun toekomst.

Missie

Kinderen de christelijke identiteit bijbrengen door Bijbels onderwijs in combinatie met talentontwikkeling door het geven van basisonderwijs, zodat zij met Gods hulp kunnen bouwen aan een goede toekomst.

Identiteit

Er wordt lesgegeven vanuit Gods Woord, de Bijbel, zodat kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met het Evangelie van de Jezus Christus.
De school belijdt dat het Woord van God het beginsel is van alle wijsheid.

Locatie

De school in cijfers

Capaciteit school

Leerlingen

Lokalen

Klassen

Leerkrachten

Schoolgebouwen

Personeelshuizen

nl_NLDutch