Over ons

De missie van Stichting Ebenezer School Malawi (ESM) is het ondersteunen van de Ebenezer School. De achterliggende gedachte is dat het geven van goed onderwijs vanuit een christelijke levensovertuiging een belangrijk middel is om de situatie in Malawi te verbeteren.

Door leerlingen (basis)vaardigheden bij te brengen en hun talenten te ontwikkelen, zijn zij in staat om een betere positie te verwerven dan vorige generaties. In de hoop dat leerlingen die nu het onderwijs op de Ebenezer School ontvangen, later van grote betekenis zijn voor hun omgeving.

‘Goed onderwijs is het begin van armoedebestrijding!’

Doelstellingen 2021-2023

Stichting ESM heeft de volgende doelstellingen voor ogen:

 • Het realiseren van de uitbreiding van de Ebenezer School met facilitaire voorzieningen en personeelshuizen;
 • Het in stand houden van de Ebenezer School gebouwen, bestaande uit het onderhoud van de schoolgebouwen en de personeelshuizen;
 • Het financieel mogelijk maken dat kinderen uit Nkhoma en omstreken deel kunnen nemen aan het basisonderwijs op Ebenezer School, middels het sponsorprogramma.

 

Grondslag stichting

Stichting ESM is een protestants-christelijke organisatie met als uitgangspunt het Woord van God. Bestuursleden komen uit diverse kerkgenootschappen zoals de Protestantse Kerk in Nederland, Christelijke Gereformeerde Kerk, Hersteld Hervormde Kerk en de Gereformeerde Gemeenten.

 

Rechtsvorm

Stichting Ebenezer School Malawi (ESM) is statutair gevestigd te Barneveld en is opgericht op 23 januari 2012.

 • De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 54534399 als Stichting Ebenezer School Malawi, Raperbeek 146, 3772 RX Barneveld (postadres).
 • Het RSIN nummer is: 851341482.

 

Beloningsbeleid

Omdat deelname aan de stichting op vrijwillige basis is, wordt er geen loon of beloning uitgekeerd aan het bestuur. Ook wordt voor het rijden naar de plaatsen van vergaderingen en dergelijke, geen kilometervergoeding uitgekeerd. Dit om de kosten voor de stichting zelf zo laag mogelijk te houden.

 

Activiteiten

De stichting heeft tot taak haar gestelde statutaire doelstellingen te realiseren en doen dit door de volgende werkzaamheden:

 • Het werven en beheren van fondsen voor de bouw en onderhoud van de Ebenezer School;
 • Het begeleiden van het bouwproject (op financieel en technisch gebied). Leidend is het masterplan in deze voor de bouw van het project, zie pagina bouw voor actuele status per projectonderdeel;
 • Het beheren van het sponsorprogramma (alleen Nederlandse sponsors) voor de Ebenezer School; Sponsorinkomsten uit overige landen worden rechtstreeks overgemaakt naar de Ebenezer school zonder inhouding van overige kosten

 

Goedgekeurd goed doel!

Stichting ESM is aangemerkt door de belastingdienst als ANBI (=Algemeen Nut Beoogde Instelling). Hierdoor zijn giften aan Stichting ESM fiscaal aftrekbaar.

Voor meer informatie over ANBI verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst.

 

Beleidsplan 2021-2023

Het beleidsplan is opgesteld in het kader van de ANBI-regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd. Dit plan geeft inzicht in de werkwijze van de stichting om haar statutaire doel te bereiken. Klik hier om het beleidsplan te lezen.

 

Jaarverslag

Het laatste jaarverslag kunt op de deze pagina downloaden.

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een enthousiast team dat nauwe relaties onderhoudt met lokale bevolking in Malawi en op die manier voortdurend op de hoogte blijft van de situatie ter plaatse.

De bestuursleden zijn:

 • Voorzitter: 
  • Richard van Bree, Berkenwoude
 • Secretaris: 
  • Wiljan Mulder, Barneveld
 • 1e Penningmeester: 
  • Vacature
 • 2e Penningmeester: 
  • Reinier van Vliet, Kapelle
 • Algemeen lid, sponsorcoördinator:
  • Aline Hanskamp, Utrecht 

Vrijwilligers

Naast het dagelijks bestuur, zijn er ook een aantal vrijwilligers actief:

 • In Nederland:
  • Gerdien Schra ter ondersteuning PR
  • Tjana Mulder als onderwijskundige

Ook vrijwilliger worden? Neem contact met ons op!

nl_NLDutch