Ebenezer ~ Eben Haëzer ~ "Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen!" ~ 1 Samuel 7:12