Verantwoording

Een kernwaarde van de stichting is transparantie. Donateurs die daar prijs op stellen, kunnen de (financiële) jaarverslagen hiernaast downloaden en bekijken. Bovendien hebben donateurs de mogelijkheid om zelf te kiezen voor welk doel hun gift zal worden gebruikt: algemeen / bouwproject / sponsorprogramma. Bij het bouwproject kunnen zij tot op zekere hoogte aangeven welk onderdeel zij willen bekostigen en bij het sponsorprogramma kunnen zij zelf een kind uitkiezen.

Donateurs mogen erop rekenen dat hun gift ook daadwerkelijk ten goede komt aan de school in Malawi. Doordat de stichting kleinschalig is opgezet en uitsluitend met vrijwilligers werkt, kunnen de overheadkosten zo laag mogelijk gehouden worden.

ANBI-status

Stichting ESM is aangemerkt door de belastingdienst als ANBI (=Algemeen Nut Beoogde Instelling). Hierdoor zijn giften aan Stichting ESM fiscaal aftrekbaar.

Voor meer informatie over ANBI verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst.

Jaarverslagen

Lees het laatste jaarverslag 2017-2018 van Stichting ESM via onderstaande link.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jaarverslagen voorgaande jaren: